Warianty montażu

1. Betonowanie słupków przy wyrównanym terenie
 • Teren jest wyrównany
 • Betonowanie słupków 70 cm w głąb ziemi
 • Odstęp między ramą ogrodzenia a ziemią wynosi ok. 5cm
Betonowanie słupków przy różnicach /spadku terenu
 • Nachylenie terenu
 • Betonowanie słupków 70 cm w głąb ziemi
 • Odstęp między ramą ogrodzenia a ziemią jest taki sam na całej długości ogrodzenia i wynosi ok. 5 cm, ale ramy ogrodzenia są wykonane pod skosem ( wzdłuż nachylenia terenu), w ten sposób, że górna i dolna rama są względem siebie równoległe i równoległe do terenu.
Betonowanie słupków przy różnicach terenu / przy skokowym nachyleniu
 • Skokowe nachylenie
 • Betonowanie słupków 70 cm w głąb ziemi
 • Odstęp między ramą ogrodzenia a ziemią jest taki sam na całej długości ogrodzenia i wynosi ok. 5 cm, ale ramy ogrodzenia są ułożone skokowo
Słupki murowane i betonowane słupki stalowe
 • Słupki krańcowe są murowane, a pomiędzy przęsłami znajdują się betonowane słupki metalowe
 • Betonowanie słupków 70 cm w głąb ziemi
 • Odstęp między ramą ogrodzenia a ziemią wynosi ok. 5 cm
Słupki murowane i przykręcane słupki metalowe do murka
 • Pomiędzy murowanymi słupkami znajdują się słupki stalowe, które są przykręcane do murka
 • Odstęp między ramą ogrodzenia a murkiem wynosi ok. 5 cm
Słupki stalowe i krawężnik
 • Betonowanie słupków 70 cm w głąb ziemi
 • Krawężniki są osadzane po montażu
Słupki murowane i murek bez słupków stalowych
 • Brak słupków stalowych
 • Odstęp między ramą ogrodzenia a murkiem wynosi ok. 5 cm
Słupki murowane bez murka i słupków stalowych
 • Brak słupków stalowych
 • Odstęp między ramami ogrodzenia a ziemią wynosi ok. 5 cm