Lux 6

Płot metalowy nr 6 jest wzorem zakończonym na górze łukiem. W wypadku, gdy płot ma wysokość do 1,0m, należy użyć szpiców o wysokości 8cm. W zależności od wysokości ogrodzenia określa się wysokość, na jakiej umieszczony zostaje dolny płaskownik.